Hiệu trưởng nào để xảy ra lạm thu cứ cho vào 'lò', hết tiêu cực ngay

Hiệu trưởng nào để xảy ra lạm thu cứ cho vào 'lò', hết tiêu cực ngay

Hàng loạt giáo viên bị hành hung, tấn công dã man ngay tại trường

Hàng loạt giáo viên bị hành hung, tấn công dã man ngay tại trường

Bản tin Pháp luật Plus: Từ vụ cô giáo chửi học viên là 'lợn' đến câu chuyện đạo đức nghề giáo và góc nhìn chuyên gia pháp lý

Bản tin Pháp luật Plus: Từ vụ cô giáo chửi học viên là 'lợn' đến câu chuyện đạo đức nghề giáo và góc nhìn chuyên gia pháp lý

Hải Phòng: Công an khám nhà nguyên hiệu trưởng trường tiểu học, thu nhiều tài liệu

Hải Phòng: Công an khám nhà nguyên hiệu trưởng trường tiểu học, thu nhiều tài liệu

Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng một trường Tiểu học ở Hải Phòng

Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng một trường Tiểu học ở Hải Phòng

Vì sao nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương bị bắt?

Vì sao nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương bị bắt?

Lạm thu đầu năm học, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học bị bắt tạm giam

Lạm thu đầu năm học, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học bị bắt tạm giam

Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương

Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương

Hải Phòng: Bắt tạm giam nguyên nữ Hiệu trưởng Trường tiểu học

Hải Phòng: Bắt tạm giam nguyên nữ Hiệu trưởng Trường tiểu học

Hải Phòng: Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương

Hải Phòng: Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương

Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương

Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương

Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương, Hải Phòng

Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương, Hải Phòng

Thu nhiều khoản trái quy định, nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương bị bắt giam

Thu nhiều khoản trái quy định, nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương bị bắt giam

Khởi tố hiệu trưởng trường tiểu học lạm thu ở Hải Phòng

Khởi tố hiệu trưởng trường tiểu học lạm thu ở Hải Phòng

Bắt nguyên hiệu trưởng tiểu học lạm thu ở Hải Phòng

Bắt nguyên hiệu trưởng tiểu học lạm thu ở Hải Phòng

Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng lạm thu đầu năm học

Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng lạm thu đầu năm học

Hải Phòng: Khởi tố bị can, tạm giam nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương

Hải Phòng: Khởi tố bị can, tạm giam nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương

Khởi tố, bắt giam nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương

Khởi tố, bắt giam nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng trường Đặng Cương, Hải Phòng

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng trường Đặng Cương, Hải Phòng

Hải Phòng: Khởi tố, bắt giam nguyên Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương

Hải Phòng: Khởi tố, bắt giam nguyên Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương

Hải Phòng: Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng lạm thu đầu năm

Hải Phòng: Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng lạm thu đầu năm

Bắt giam hiệu trưởng trường tiểu học bị tố lạm thu

Bắt giam hiệu trưởng trường tiểu học bị tố lạm thu

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương

Khởi tố, bắt giam Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương

Hải Phòng: Tạm giam nguyên Hiệu trưởng trường Đặng Cương vì lạm thu

Hải Phòng: Tạm giam nguyên Hiệu trưởng trường Đặng Cương vì lạm thu

Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương lạm thu đầu năm

Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương lạm thu đầu năm

Hải Phòng: Vì sao nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương bị bắt?

Hải Phòng: Vì sao nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương bị bắt?

Hải Phòng: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương

Hải Phòng: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương

Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng Trường Đặng Cương

Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng Trường Đặng Cương

Các thày cô giáo ơi, đừng hạ thấp nhân phẩm của mình

Các thày cô giáo ơi, đừng hạ thấp nhân phẩm của mình

Các biện pháp giúp ngăn chặn học sinh, phụ huynh xúc phạm đến nhà giáo

Các biện pháp giúp ngăn chặn học sinh, phụ huynh xúc phạm đến nhà giáo

Nghề giáo viên - nghề nguy hiểm?

Nghề giáo viên - nghề nguy hiểm?

Phụ huynh trường Tiểu học Đặng Cương đã nhận lại số tiền lạm thu

Phụ huynh trường Tiểu học Đặng Cương đã nhận lại số tiền lạm thu

Các thày cô giáo ơi, đừng hạ thấp nhân phẩm của mình

Các thày cô giáo ơi, đừng hạ thấp nhân phẩm của mình

Hải Phòng: Phụ huynh được trả gần 1,5 tỷ đồng lạm thu

Hải Phòng: Phụ huynh được trả gần 1,5 tỷ đồng lạm thu

Trường tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng: Trả lại gần 1,5 tỷ tiền thu chưa đúng quy định cho phụ huynh

Trường tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng: Trả lại gần 1,5 tỷ tiền thu chưa đúng quy định cho phụ huynh

Trả lại cha mẹ học sinh 1,5 tỷ đồng

Trả lại cha mẹ học sinh 1,5 tỷ đồng

Cựu Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương kiện Chủ tịch huyện An Dương

Cựu Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương kiện Chủ tịch huyện An Dương

Trao học bổng tặng học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi

Vụ trường tiểu học bị tố thu 10 triệu đầu năm: Cách chức Hiệu trưởng, kỷ luật Hiệu phó

Vụ trường tiểu học bị tố thu 10 triệu đầu năm: Cách chức Hiệu trưởng, kỷ luật Hiệu phó

Hải Phòng: Cách chức hiệu trưởng tiểu học vì ... lạm thu

Hải Phòng: Cách chức hiệu trưởng tiểu học vì ... lạm thu

Hải Phòng: Lạm thu đầu năm, hiệu trưởng bị cách chức

Hải Phòng: Lạm thu đầu năm, hiệu trưởng bị cách chức

Lạm thu ở trường Tiểu học Đặng Cương: Cách chức hiệu trưởng, khiển trách hiệu phó

Lạm thu ở trường Tiểu học Đặng Cương: Cách chức hiệu trưởng, khiển trách hiệu phó

Cách chức Hiệu trưởng, kỷ luật Hiệu phó trường học thu quỹ khủng

Cách chức Hiệu trưởng, kỷ luật Hiệu phó trường học thu quỹ khủng

Hải Phòng: Cách chức hiệu trưởng lạm thu hơn 10 triệu đồng đầu năm học

Hải Phòng: Cách chức hiệu trưởng lạm thu hơn 10 triệu đồng đầu năm học

Hải Phòng: Cách chức Hiệu trưởng, khiển trách Hiệu phó trường Tiểu học Đặng Cương

Hải Phòng: Cách chức Hiệu trưởng, khiển trách Hiệu phó trường Tiểu học Đặng Cương

Cách chức hiệu trưởng trường tiểu học bị tố lạm thu

Cách chức hiệu trưởng trường tiểu học bị tố lạm thu