Bến Tre: Đình chỉ học trong một năm đối với nam sinh bóp cổ cô giáo

Bến Tre: Đình chỉ học trong một năm đối với nam sinh bóp cổ cô giáo

Cô giáo bị học sinh chửi, bóp cổ ngay tại lớp

Cô giáo bị học sinh chửi, bóp cổ ngay tại lớp

Vụ nam sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo: Đình chỉ học 1 năm

Vụ nam sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo: Đình chỉ học 1 năm

Đình chỉ học tập 1 năm nam sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo

Đình chỉ học tập 1 năm nam sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo

Vụ học sinh bóp cổ cô giáo ở Bến Tre: Đình chỉ học tập 1 năm, có quá nặng?

Vụ học sinh bóp cổ cô giáo ở Bến Tre: Đình chỉ học tập 1 năm, có quá nặng?

Nan giải bạo lực học đường

Nan giải bạo lực học đường

Làm thầy khó lắm, phải đâu chuyện đùa!

Làm thầy khó lắm, phải đâu chuyện đùa!

Học sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo đã đi học trở lại

Học sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo đã đi học trở lại

Vụ bóp cổ cô giáo ở Bến Tre: Nam sinh đã đi học trở lại

Vụ bóp cổ cô giáo ở Bến Tre: Nam sinh đã đi học trở lại

Vụ bóp cổ cô giáo ở Bến Tre: Mẹ học sinh 'cá biệt' nói gì?

Vụ bóp cổ cô giáo ở Bến Tre: Mẹ học sinh 'cá biệt' nói gì?

Vụ học sinh bóp cổ giáo viên: Không nên đuổi học

Vụ học sinh bóp cổ giáo viên: Không nên đuổi học

Học sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo ngay tại lớp học

Học sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo ngay tại lớp học

Bến Tre: Nam sinh lớp 8 bóp cổ giáo viên trong giờ học

Bến Tre: Nam sinh lớp 8 bóp cổ giáo viên trong giờ học

Sở GD&ĐT Bến Tre chỉ đạo xử lý vụ học sinh bóp cổ giáo viên

Sở GD&ĐT Bến Tre chỉ đạo xử lý vụ học sinh bóp cổ giáo viên

Nam sinh lớp 8 hành hung giáo viên tại lớp học

Học sinh bóp cổ cô giáo bị tạm nghỉ học, chờ điều tra

Học sinh bóp cổ cô giáo bị tạm nghỉ học, chờ điều tra

Học sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo ngay tại lớp

Học sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo ngay tại lớp