Trường mầm non Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi): Vừa xây dựng gần 4 tỉ, thầy cô giáo đã bức xúc vì...

Trường mầm non Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi): Vừa xây dựng gần 4 tỉ, thầy cô giáo đã bức xúc vì...

Vừa đưa vào hoạt động, trường tiền tỷ đã xuống cấp

Vừa đưa vào hoạt động, trường tiền tỷ đã xuống cấp

Trường mầm non mới bàn giao đã nứt ngang nẻ dọc

Trường mầm non mới bàn giao đã nứt ngang nẻ dọc

Trường xây dựng tiền tỉ mới khánh thành đã hư hỏng

Trường xây dựng tiền tỉ mới khánh thành đã hư hỏng

Trường mầm non tiền tỷ mới hoạt động đã xuống cấp

Trường mầm non tiền tỷ mới hoạt động đã xuống cấp

Quảng Ngãi: Trường mầm non 3,7 tỷ, vừa đưa vào sử dụng đã xuất hiện hàng loạt vết nứt

Quảng Ngãi: Trường mầm non 3,7 tỷ, vừa đưa vào sử dụng đã xuất hiện hàng loạt vết nứt

Trường mầm non tiền tỷ mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp

Trường mầm non tiền tỷ mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp