Tự vẽ thêm công dụng, Gel rửa tay Hand Wash Gel bị thu hồi

Tự vẽ thêm công dụng, Gel rửa tay Hand Wash Gel bị thu hồi

Sở Y tế Quảng Ninh khẳng định hiện không cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm đối với sản phẩm có tên...