Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc chúc mừng Đại lễ Vesak 2020

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc chúc mừng Đại lễ Vesak 2020

'Trong thời đại của sự thiếu bao dung và bất công ngày càng lớn, thông điệp của Đức Phật về phi bạo lực và...
Phật giáo ở Nepal

Phật giáo ở Nepal

27,5 triệu USD kiến tạo trung tâm Phật giáo tại Tây Ban Nha

27,5 triệu USD kiến tạo trung tâm Phật giáo tại Tây Ban Nha

Ấn Độ : Vườn Lộc Uyển vào danh sách xét di sản văn hóa thế giới

Ấn Độ : Vườn Lộc Uyển vào danh sách xét di sản văn hóa thế giới

Ấn Độ : Một di sản Phật giáo thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng

Ấn Độ : Một di sản Phật giáo thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng

Đốt tác phẩm, tác giả vẫn dự cảm nó sẽ bất tử và truyền đến mai sau

Đốt tác phẩm, tác giả vẫn dự cảm nó sẽ bất tử và truyền đến mai sau

Hình tượng rồng trên bình rượu Sake Satsuma

Hình tượng rồng trên bình rượu Sake Satsuma

Cúc Ngự Văn trên dòng gốm Gosu Blue - Imperial satsuma

Cúc Ngự Văn trên dòng gốm Gosu Blue - Imperial satsuma