Phát hiện hồ nước trên sao Hỏa đã khô cạn 3,5 tỉ năm trước

Phát hiện hồ nước trên sao Hỏa đã khô cạn 3,5 tỉ năm trước

Bằng chứng cho thấy sao Hỏa có thể chứa nước dạng lỏng

Bằng chứng cho thấy sao Hỏa có thể chứa nước dạng lỏng

Nghi vấn người ngoài hành tinh xây kim tự tháp ba mặt trên sao Hỏa

Nghi vấn người ngoài hành tinh xây kim tự tháp ba mặt trên sao Hỏa

Chiêm ngưỡng những hình ảnh kỳ thú trên bề mặt sao Hỏa

Chiêm ngưỡng những hình ảnh kỳ thú trên bề mặt sao Hỏa

Trên sao Hỏa có gì?

Trên sao Hỏa có gì?

Chiêm ngưỡng những hình ảnh kỳ thú trên bề mặt sao Hỏa

Chiêm ngưỡng những hình ảnh kỳ thú trên bề mặt sao Hỏa

Tàu thăm dò Trung Quốc sẽ tới sao Hỏa vào năm 2021

NASA sắp trồng khoai tây trên sao Hỏa?