Ông chủ tiệm vàng trước đợt tấn công của những kẻ bịt mặt

Ông chủ tiệm vàng trước đợt tấn công của những kẻ bịt mặt

Khi tiệm vàng là mục tiêu của những tên cướp bịt mặt

Khi tiệm vàng là mục tiêu của những tên cướp bịt mặt

Cảnh báo nạn trộm, cướp tiệm vàng

Cảnh báo nạn trộm, cướp tiệm vàng

Khi tiệm vàng là mục tiêu của những kẻ cướp bịt mặt

Khi tiệm vàng là mục tiêu của những kẻ cướp bịt mặt

Quảng Nam: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ dùng búa đập tủ tiệm vàng

Quảng Nam: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ dùng búa đập tủ tiệm vàng

Dùng búa cướp tiệm vàng

Dùng búa cướp tiệm vàng

Nam thanh niên bịt mặt xông vào tiệm vàng đập bể tủ kính cướp tài sản

Nam thanh niên bịt mặt xông vào tiệm vàng đập bể tủ kính cướp tài sản

Quảng Nam: Táo tợn cầm búa đập kính, cướp tiệm vàng

Quảng Nam: Táo tợn cầm búa đập kính, cướp tiệm vàng

Bịt mặt, cầm búa nam thanh niêm xông vào đập kính cướp tiệm vàng ở Quảng Nam

Bịt mặt, cầm búa nam thanh niêm xông vào đập kính cướp tiệm vàng ở Quảng Nam

Nam thanh niên bịt kín mặt xông vào đập bể tủ kính tiệm vàng

Nam thanh niên bịt kín mặt xông vào đập bể tủ kính tiệm vàng

Dùng búa cướp tiệm vàng ở Quảng Nam

Dùng búa cướp tiệm vàng ở Quảng Nam

Nam thanh niên táo tợn dùng búa đập tủ trộm tiệm vàng ở Quảng Nam

Nam thanh niên táo tợn dùng búa đập tủ trộm tiệm vàng ở Quảng Nam

Nam thanh niên bịt mặt, cầm búa đập kính cướp tiệm vàng ở Quảng Nam

Nam thanh niên bịt mặt, cầm búa đập kính cướp tiệm vàng ở Quảng Nam

Thanh niên bịt mặt cướp tiệm vàng ở Quảng nam

Thanh niên bịt mặt cướp tiệm vàng ở Quảng nam