Nam thanh niên cầm búa xông vào cướp tiệm vàng ở Quảng Nam: Hốt 5 cây vàng sau 2 giây ra tay

Nam thanh niên cầm búa xông vào cướp tiệm vàng ở Quảng Nam: Hốt 5 cây vàng sau 2 giây ra tay

Vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở Quảng Nam: Trong 2 giây, hung thủ lấy đi 5 cây vàng

Vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở Quảng Nam: Trong 2 giây, hung thủ lấy đi 5 cây vàng

Khi tiệm vàng là mục tiêu của những tên cướp bịt mặt

Khi tiệm vàng là mục tiêu của những tên cướp bịt mặt

Khi tiệm vàng là mục tiêu của những kẻ cướp bịt mặt

Khi tiệm vàng là mục tiêu của những kẻ cướp bịt mặt

Quảng Nam: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ dùng búa đập tủ tiệm vàng

Quảng Nam: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ dùng búa đập tủ tiệm vàng

Dùng búa cướp tiệm vàng

Dùng búa cướp tiệm vàng

Nam thanh niên bịt mặt xông vào tiệm vàng đập bể tủ kính cướp tài sản

Nam thanh niên bịt mặt xông vào tiệm vàng đập bể tủ kính cướp tài sản

Quảng Nam: Táo tợn cầm búa đập kính, cướp tiệm vàng

Quảng Nam: Táo tợn cầm búa đập kính, cướp tiệm vàng

Bịt mặt, cầm búa nam thanh niêm xông vào đập kính cướp tiệm vàng ở Quảng Nam

Bịt mặt, cầm búa nam thanh niêm xông vào đập kính cướp tiệm vàng ở Quảng Nam

Nam thanh niên bịt kín mặt xông vào đập bể tủ kính tiệm vàng

Nam thanh niên bịt kín mặt xông vào đập bể tủ kính tiệm vàng

Nam thanh niên bịt mặt, cầm búa đập kính cướp tiệm vàng ở Quảng Nam

Nam thanh niên bịt mặt, cầm búa đập kính cướp tiệm vàng ở Quảng Nam