Sản xuất lúa miền Bắc thắng lợi trong khó khăn

Sản xuất lúa miền Bắc thắng lợi trong khó khăn

Đối mặt với nhiều khó khăn, sản lượng lúa toàn miền Bắc cả năm 2020 ước đạt trên 13 triệu tấn (tăng 122...
Bắc Trung Bộ 'gồng mình' chịu hạn

Bắc Trung Bộ 'gồng mình' chịu hạn

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị sát tình trạng hạn hán ở Nghệ An

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị sát tình trạng hạn hán ở Nghệ An

Niềm vui kép từ sầu riêng

Niềm vui kép từ sầu riêng

Sau 4 năm nổi tiếng, 'thánh ăn nhí' triệu like giờ ra sao?

Sau 4 năm nổi tiếng, 'thánh ăn nhí' triệu like giờ ra sao?

Nhiều lưu vực sông ở Nam Trung bộ khó đảm bảo nguồn nước cho vụ Hè Thu

Nhiều lưu vực sông ở Nam Trung bộ khó đảm bảo nguồn nước cho vụ Hè Thu

Hiệu quả chuyển đổi cây trồng trên đất lúa

Hiệu quả chuyển đổi cây trồng trên đất lúa

Bình Định liên tục đón 'mưa vàng' bổ sung 6 triệu khối nước chống hạn

Bình Định liên tục đón 'mưa vàng' bổ sung 6 triệu khối nước chống hạn

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/5

Nuôi vịt sạch dễ tiêu thụ

Nuôi vịt sạch dễ tiêu thụ

Sẵn sàng 'né' hạn

Sẵn sàng 'né' hạn

Nam Trung bộ: Đảm bảo sản xuất đông xuân 2019 - 2020

Nam Trung bộ: Đảm bảo sản xuất đông xuân 2019 - 2020

Miền Trung khẩn cấp chống hạn cuối đông

Miền Trung khẩn cấp chống hạn cuối đông

Thanh Hóa: Khuyến cáo địa phương gieo cấy giống lúa thuần chất lượng

Thanh Hóa: Khuyến cáo địa phương gieo cấy giống lúa thuần chất lượng

Lúa hè thu thiếu nước

Lúa hè thu thiếu nước

200 hồ đập Nghệ An cạn trơ đáy sau 1 tháng nắng nóng kịch điểm

200 hồ đập Nghệ An cạn trơ đáy sau 1 tháng nắng nóng kịch điểm

Nhiều đứa trẻ không có mùa hè

Nhiều đứa trẻ không có mùa hè

Bắc bộ bước vào tiết Mang chủng, nắng nóng, mưa giông nhiều

Bắc bộ bước vào tiết Mang chủng, nắng nóng, mưa giông nhiều