Yêu cầu đối tượng chủ mưu trồng lại rừng thông đã phá

Yêu cầu đối tượng chủ mưu trồng lại rừng thông đã phá

Buộc đối tượng chủ mưu trồng lại rừng thông đã phá

Buộc đối tượng chủ mưu trồng lại rừng thông đã phá

Phạt ba đối tượng phá rừng thông gần 190 triệu đồng

Phạt ba đối tượng phá rừng thông gần 190 triệu đồng

Lâm Đồng buộc đối tượng chủ mưu trồng lại rừng thông đã phá

Lâm Đồng buộc đối tượng chủ mưu trồng lại rừng thông đã phá

Trồng lại rừng trên diện tích bị phân lô bán nền

Trồng lại rừng trên diện tích bị phân lô bán nền

Tàn phá rừng thông phòng hộ ở Đà Lạt, công an triệu tập 3 đối tượng

Tàn phá rừng thông phòng hộ ở Đà Lạt, công an triệu tập 3 đối tượng

Lâm Đồng: Bắt đối tượng phá rừng thông Đà Lạt, chiếm đất để sản xuất

Lâm Đồng: Bắt đối tượng phá rừng thông Đà Lạt, chiếm đất để sản xuất

Lâm Đồng: Bắt đối tượng phá rừng trong lúc quay lại lấy 'đồ nghề'

Lâm Đồng: Bắt đối tượng phá rừng trong lúc quay lại lấy 'đồ nghề'

Bắt quả tang vụ cưa thông, lấn hơn 1.000m2 đất rừng ở Đà Lạt

Bắt quả tang vụ cưa thông, lấn hơn 1.000m2 đất rừng ở Đà Lạt

Lâm Đồng mật phục bắt đối tượng phá rừng, chiếm đất

Lâm Đồng mật phục bắt đối tượng phá rừng, chiếm đất

Cưa hạ rừng thông trái phép lấy đất sản xuất

Cưa hạ rừng thông trái phép lấy đất sản xuất