Trường tiểu học Tân Dân trả lại hơn 700 triệu đồng tiền lạm thu

Trường tiểu học Tân Dân trả lại hơn 700 triệu đồng tiền lạm thu

Trường tiểu học phải trả lại 738 triệu đồng sau khi bị tố lạm thu

Trường tiểu học phải trả lại 738 triệu đồng sau khi bị tố lạm thu

Yêu cầu trường Tiểu học Tân Dân trả lại tiền lạm thu cho phụ huynh

Yêu cầu trường Tiểu học Tân Dân trả lại tiền lạm thu cho phụ huynh

Trường tiểu học lạm thu, huyện 'tuýt còi' yêu cầu trả lại 738 triệu đồng cho phụ huynh

Trường tiểu học lạm thu, huyện 'tuýt còi' yêu cầu trả lại 738 triệu đồng cho phụ huynh

Trường tiểu học ở Hải Phòng buộc phải trả phụ huynh hơn 700 triệu đồng

Trường tiểu học ở Hải Phòng buộc phải trả phụ huynh hơn 700 triệu đồng

Hải Phòng: Thêm 1 trường tiểu học bị tố lạm thu tiền đầu năm học

Hải Phòng: Thêm 1 trường tiểu học bị tố lạm thu tiền đầu năm học

Lại thêm một trường tiểu học bị tố lạm thu

Lại thêm một trường tiểu học bị tố lạm thu

Bị dân cáo buộc lạm thu, Trường tiểu học Tân Dân cãi trắng

Bị dân cáo buộc lạm thu, Trường tiểu học Tân Dân cãi trắng