Quảng Trị: Phát hiện nhiều vụ sai phạm, tham ô tài sản

Quảng Trị: Phát hiện nhiều vụ sai phạm, tham ô tài sản

Liên tiếp phát hiện sai phạm, chiếm dụng hàng trăm triệu tại Quảng Trị

Liên tiếp phát hiện sai phạm, chiếm dụng hàng trăm triệu tại Quảng Trị

Chuyển cơ quan điều tra một Hiệu trưởng làm giả quyết định lương của giáo viên

Chuyển cơ quan điều tra một Hiệu trưởng làm giả quyết định lương của giáo viên

Sai phạm tài chính, Hiệu trưởng trường Tiểu học Triệu Vân bị cách chức

Sai phạm tài chính, Hiệu trưởng trường Tiểu học Triệu Vân bị cách chức

Cách chức hiệu trưởng làm giả quyết định lương cho giáo viên

Cách chức hiệu trưởng làm giả quyết định lương cho giáo viên

Cách chức hiệu trưởng vì làm trái quy định về tài chính

Cách chức hiệu trưởng vì làm trái quy định về tài chính

Hiệu trưởng 'ém' tiền hỗ trợ HS bị ảnh hưởng Formosa đã bị xử lý

Hiệu trưởng 'ém' tiền hỗ trợ HS bị ảnh hưởng Formosa đã bị xử lý

Hiệu trưởng 'ém' tiền Fomosa hỗ trợ học sinh cho giáo viên đi du lịch

Hiệu trưởng 'ém' tiền Fomosa hỗ trợ học sinh cho giáo viên đi du lịch

Quảng Trị: Hiệu trưởng 'ém' tiền ủng hộ học sinh sau sự cố Formosa

Quảng Trị: Hiệu trưởng 'ém' tiền ủng hộ học sinh sau sự cố Formosa

Hiệu trưởng 'ém' tiền Formosa của HS cho giáo viên đi chơi nói gì?

Hiệu trưởng 'ém' tiền Formosa của HS cho giáo viên đi chơi nói gì?

Hiệu trưởng kêu oan vụ tiền hỗ trợ HS bị ảnh hưởng Formosa cho GV nghỉ mát

Hiệu trưởng kêu oan vụ tiền hỗ trợ HS bị ảnh hưởng Formosa cho GV nghỉ mát

'Ém' tiền hỗ trợ sự cố Formosa của học sinh cho giáo viên đi du lịch

'Ém' tiền hỗ trợ sự cố Formosa của học sinh cho giáo viên đi du lịch

Tiền hỗ trợ HS bị ảnh hưởng Formosa không chi cho GV đi nghỉ mát

Tiền hỗ trợ HS bị ảnh hưởng Formosa không chi cho GV đi nghỉ mát

Hiệu trưởng ỉm tiền hỗ trợ vụ Formosa: 'Mượn tạm thôi'

Hiệu trưởng ỉm tiền hỗ trợ vụ Formosa: 'Mượn tạm thôi'

Hiệu trưởng bị tố 'ỉm' tiền ủng hộ học sinh

Hiệu trưởng bị tố 'ỉm' tiền ủng hộ học sinh