Trường học bỏ hoang

Trường học bỏ hoang

Cảnh hoang tàn của ngôi trường 2 tầng bị bỏ hoang nhiều năm

Cảnh hoang tàn của ngôi trường 2 tầng bị bỏ hoang nhiều năm

Ngôi trường tiểu học bỏ hoang gần 3 năm ở TP.HCM

Ngôi trường tiểu học bỏ hoang gần 3 năm ở TP.HCM

Ngôi trường tiểu học bỏ hoang gần 3 năm ở TP.HCM

Ngôi trường tiểu học bỏ hoang gần 3 năm ở TP.HCM

Cảnh khó tin bên trong ngôi trường 2 tầng bỏ hoang ở Sài Gòn

Cảnh khó tin bên trong ngôi trường 2 tầng bỏ hoang ở Sài Gòn

Xót xa trường học bỏ hoang giữa Sài Gòn suốt 3 năm

Xót xa trường học bỏ hoang giữa Sài Gòn suốt 3 năm

Trường tiểu học giữa phố bỏ hoang 3 năm, cỏ mọc um tùm

Trường tiểu học giữa phố bỏ hoang 3 năm, cỏ mọc um tùm

Ngôi trường tiểu học kiên cố nhưng bỏ hoang 3 năm giữa lòng TPHCM

Ngôi trường tiểu học kiên cố nhưng bỏ hoang 3 năm giữa lòng TPHCM

Trường tiểu học bỏ hoang gần 3 năm ở Sài Gòn

Trường tiểu học bỏ hoang gần 3 năm ở Sài Gòn

Ngôi trường 2 tầng hoang tàn sau gần 3 năm đóng cửa ở Sài Gòn

Ngôi trường 2 tầng hoang tàn sau gần 3 năm đóng cửa ở Sài Gòn

Một ngôi trường tiểu học tại quận Tân Phú bỏ trống nhiều năm nay

Một ngôi trường tiểu học tại quận Tân Phú bỏ trống nhiều năm nay

TP.HCM: 'Kỳ lạ' trường tiểu học bỏ hoang phế suốt nhiều năm

TP.HCM: 'Kỳ lạ' trường tiểu học bỏ hoang phế suốt nhiều năm

TP.HCM: 'Kỳ lạ' trường tiểu học bỏ hoang phế suốt nhiều năm

TP.HCM: 'Kỳ lạ' trường tiểu học bỏ hoang phế suốt nhiều năm