Tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông

Tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức khi tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên, thời gian qua, công tác...
Tuyên truyền về an toàn giao thông cho hơn 700 học sinh

Tuyên truyền về an toàn giao thông cho hơn 700 học sinh

Bắt nhóm 9x mua bán ma túy ở Nha Trang, thu giữ 1 khẩu súng

Bắt nhóm 9x mua bán ma túy ở Nha Trang, thu giữ 1 khẩu súng

Mang lân đi múa xứ người

Mang lân đi múa xứ người

Dâng hương kỷ niệm 73 năm ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến

Dâng hương kỷ niệm 73 năm ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến

Phát hiện thi thể thiếu niên treo cổ trên cành cây trong sân trường

Phát hiện thi thể thiếu niên treo cổ trên cành cây trong sân trường

Thiếu niên 15 tuổi treo cổ tự tử tại trường tiểu học ở Bình Thuận

Phát hiện thi thể nam thiếu niên trong sân trường

Phát hiện thi thể thiếu niên 14 tuổi treo cổ trong sân trường

Một thiếu niên treo cổ trong sân trường tiểu học