Hai nữ quái giật 6 dây chuyền của học sinh trong nửa tiếng

Hai nữ quái giật 6 dây chuyền của học sinh trong nửa tiếng

Hai phụ nữ bịt mặt giật dây chuyền của học sinh ở ngay sân trường

Hai phụ nữ bịt mặt giật dây chuyền của học sinh ở ngay sân trường

1 người vào trường tiểu học giật dây chuyền nhiều học sinh

1 người vào trường tiểu học giật dây chuyền nhiều học sinh

Hai phụ nữ bịt mặt, xông vào trường giật dây chuyền của học sinh

Hai phụ nữ bịt mặt, xông vào trường giật dây chuyền của học sinh

Giả phụ huynh vào trường vờ... sửa cổ áo cho học sinh để cướp dây chuyền

Giả phụ huynh vào trường vờ... sửa cổ áo cho học sinh để cướp dây chuyền

Giả phụ huynh vào trường dùng 'chiêu độc' giật dây chuyền của học sinh

Giả phụ huynh vào trường dùng 'chiêu độc' giật dây chuyền của học sinh

Truy tìm 2 phụ nữ vào trường học giật dây chuyền của hàng loạt học sinh

Hai 'nữ quái' vào tận trường giật dây chuyền học sinh

Nghi vấn người phụ nữ lạ mặt vào trường cướp dây chuyền nhiều học sinh tiểu học

Truy bắt 2 phụ nữ bịt mặt xông vào trường học, chuốc thuốc mê rồi giật dây chuyền