Có nên sửa chữa dãy phòng học xuống cấp khiến 3 học sinh lớp 1 nhập viện?

Có nên sửa chữa dãy phòng học xuống cấp khiến 3 học sinh lớp 1 nhập viện?

Vữa trần rơi, ba học sinh lớp 1 nhập viện: Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra, chỉ đạo 'nóng'

Vữa trần rơi, ba học sinh lớp 1 nhập viện: Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra, chỉ đạo 'nóng'

Hải Phòng: Bị trần lớp học rơi vào người, 3 học sinh lớp 1 phải nhập viện

Hải Phòng: Bị trần lớp học rơi vào người, 3 học sinh lớp 1 phải nhập viện

Trường Tiểu học Lý Học đóng cửa 8 phòng học tiềm ẩn nguy cơ sập trần nhà gây nguy hiểm cho học sinh

Trường Tiểu học Lý Học đóng cửa 8 phòng học tiềm ẩn nguy cơ sập trần nhà gây nguy hiểm cho học sinh

Ba học sinh tiểu học nhập viện do mảng trần lớp học rơi xuống

Ba học sinh tiểu học nhập viện do mảng trần lớp học rơi xuống

Hải Phòng: Trần lớp học rơi trúng người, 3 học sinh lớp 1 nhập viện

Hải Phòng: Trần lớp học rơi trúng người, 3 học sinh lớp 1 nhập viện

Hải Phòng: 3 học sinh nhập viện do trần nhà bất ngờ sập

Cấp bách sửa chữa dãy phòng học xuống cấp khiến 3 học sinh nhập viện

Ba học sinh tiểu học nhập viện khi trần lớp học bất ngờ sập

Sập trần lớp học, 3 học sinh lớp 1 nhập viện

Sập trần lớp học, 3 học sinh lớp 1 nhập viện

Mảng trần nhà sập rớt trúng đầu khiến 3 học sinh lớp 1 phải nhập viện cấp cứu

3 học sinh lớp 1 nhập viện vì mảng vữa trần nhà lớn rơi trúng

Vữa trần rơi, ba học sinh lớp 1 ở Hải Phòng nhập viện

Hải Phòng: Mảng vữa trần rơi, 3 học sinh Trường Tiểu học Lý Học nhập viện

Hải Phòng: Hy hữu 3 học sinh nhập viện vì vữa trần nhà rơi

Vữa trần rơi, ba học sinh lớp 1 nhập viện

Mảng trần nhà rơi xuống lớp học, 3 học sinh tiểu học phải cấp cứu