Sếp UAC tiết lộ lý do chọn Đà Nẵng để sản xuất linh kiện máy bay

Sếp UAC tiết lộ lý do chọn Đà Nẵng để sản xuất linh kiện máy bay

Ông Kevin Loebbaka - Tổng giám đốc điều hành UAC (Hoa Kỳ) tiết lộ 2 lý do chọn Đà Nẵng làm nơi sản xuất...