Sức mạnh của tình mẫu tử thức tỉnh người đàn ông hôn mê hơn 1 thập kỷ

Sức mạnh của tình mẫu tử thức tỉnh người đàn ông hôn mê hơn 1 thập kỷ

Một người đàn ông Trung Quốc đã thức dậy sau khi được mẹ già chăm sóc ngày đêm suốt 12 năm hôn mê vì tai...