Hấp dẫn chương trình tuyển điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc

Hấp dẫn chương trình tuyển điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc

Cựu sinh viên Đại học FPT 'lưu thông chất xám' để thay cho 'chảy máu chất xám'

Cựu sinh viên Đại học FPT 'lưu thông chất xám' để thay cho 'chảy máu chất xám'

Thêm 7 DN được xuất hộ lý sang Nhật: Cơ hội cho hàng ngàn lao động y tế

Thêm 7 DN được xuất hộ lý sang Nhật: Cơ hội cho hàng ngàn lao động y tế

Doanh nghiệp Nhật Bản đặt hàng tuyển sinh 300 chỉ tiêu ngành kỹ thuật

Doanh nghiệp Nhật Bản đặt hàng tuyển sinh 300 chỉ tiêu ngành kỹ thuật

Đưa thực tập sinh sang Nhật Bản làm việc ở lĩnh vực nông nghiệp

Đưa thực tập sinh sang Nhật Bản làm việc ở lĩnh vực nông nghiệp

Thực tập sinh điều dưỡng tại Nhật Bản: Cửa đã mở, ai sẽ vào?

Thực tập sinh điều dưỡng tại Nhật Bản: Cửa đã mở, ai sẽ vào?

Sinh viên ĐH Đông Á Đà Nẵng được thực tập hưởng lương tại Nhật Bản

Sinh viên ĐH Đông Á Đà Nẵng được thực tập hưởng lương tại Nhật Bản

Cơ hội sang Nhật Bản làm điều dưỡng, hộ lý

Cơ hội sang Nhật Bản làm điều dưỡng, hộ lý

Tuyển chọn điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản

Tuyển chọn điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản

Điều dưỡng, hộ lý đủ trình độ Nhật ngữ có thể sang Nhật làm việc vào năm 2019

Tuyển điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản

Tuyển điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản

Ngành cơ khí chất lượng cao định hướng việc làm tại Nhật Bản: Lương cao, dễ kiếm việc

Ngành cơ khí chất lượng cao định hướng việc làm tại Nhật Bản: Lương cao, dễ kiếm việc