Bạn đã nghe qua các điều luật kỳ lạ của nước Mỹ?

Bạn đã nghe qua các điều luật kỳ lạ của nước Mỹ?

Bạn có thể ngạc nhiên khi phát hiện chửi thề nơi công cộng, bấm còi ở gần một tiệm đồ ăn địa phương tại Mỹ...