Malala Yousafzai: Người đấu tranh cho giáo dục nữ

Malala Yousafzai: Người đấu tranh cho giáo dục nữ

Kinh hoàng những trận bão cát khổng lồ nuốt chửng cả thành phố

Kinh hoàng những trận bão cát khổng lồ nuốt chửng cả thành phố

'Đến trường' để làm gì?

'Đến trường' để làm gì?

Pakistan: 12 trường học bị tấn công và đốt cháy

Pakistan: 12 trường học bị tấn công và đốt cháy

Mỹ tiêu diệt Mullah Fazlullah thủ lĩnh khét tiếng của Taliban tại Pakistan

Mỹ tiêu diệt Mullah Fazlullah thủ lĩnh khét tiếng của Taliban tại Pakistan

Chân dung thủ lĩnh Taliban khét tiếng bị tiêu diệt tại Afghanistan

Chân dung thủ lĩnh Taliban khét tiếng bị tiêu diệt tại Afghanistan

Afghanistan: Thủ lĩnh Taliban tại Pakistan đã bị tiêu diệt

Afghanistan: Thủ lĩnh Taliban tại Pakistan đã bị tiêu diệt

Ấn Độ tấn công tới tấp Pakistan, lo ngại thế chiến 3

Ấn Độ tấn công tới tấp Pakistan, lo ngại thế chiến 3

Emily Blunt: 'Khi được trao cơ hội phụ nữ có thể dời núi, lấp biển'

Emily Blunt: 'Khi được trao cơ hội phụ nữ có thể dời núi, lấp biển'