Quảng Ngãi: Tảo silic và hợp chất lignin - tannin làm nước biển đổi màu

Quảng Ngãi: Tảo silic và hợp chất lignin - tannin làm nước biển đổi màu

Tổng cục Môi trường (Bộ TNMT) vừa có báo cáo quan trắc, nhận định nguyên nhân liên quan đến tình trạng nước...
Nước biển chuyển màu ở Quảng Ngãi là do tảo

Nước biển chuyển màu ở Quảng Ngãi là do tảo

Vụ nước biển đổi màu ở Quảng Ngãi do 2 nguyên nhân

Vụ nước biển đổi màu ở Quảng Ngãi do 2 nguyên nhân

Nước biển Quảng Ngãi đổi màu là do tảo Silic

Nước biển Quảng Ngãi đổi màu là do tảo Silic

Đã có kết quả phân tích mẫu nước biển chuyển màu bất thường làm dân lo lắng

Đã có kết quả phân tích mẫu nước biển chuyển màu bất thường làm dân lo lắng

Kết luận vụ nước biển chuyển màu bất thường làm dân lo lắng

Kết luận vụ nước biển chuyển màu bất thường làm dân lo lắng

Lộ diện 'thủ phạm' khiến nước biển đổi sang màu cà phê ở Quảng Ngãi

Lộ diện 'thủ phạm' khiến nước biển đổi sang màu cà phê ở Quảng Ngãi

Mẫu nước biển đổi màu đen tại Quảng Ngãi có nhiều thông số vượt tiêu chuẩn cho phép

Mẫu nước biển đổi màu đen tại Quảng Ngãi có nhiều thông số vượt tiêu chuẩn cho phép

Lộ diện thủ phạm khiến nước biển nhuộm màu cà phê ở Quảng Ngãi

Lộ diện thủ phạm khiến nước biển nhuộm màu cà phê ở Quảng Ngãi

Xác định thủ phạm khiến nước biển đổi màu cà phê ở Quảng Ngãi

Xác định thủ phạm khiến nước biển đổi màu cà phê ở Quảng Ngãi