Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm thực thi quyền tác giả, quyền liên quan với Việt Nam

Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm thực thi quyền tác giả, quyền liên quan với Việt Nam

Sáng 24/11, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) Việt Nam đã phối hợp với Cơ quan Văn hóa Nhật...
Đối phó với vấn nạn lan tràn ấn bản vi phạm quyền tác giả như thế nào?

Đối phó với vấn nạn lan tràn ấn bản vi phạm quyền tác giả như thế nào?

Kiểm soát chặt chẽ việc thực thi quyền lực

Đức: Phụ nữ vẫn phải làm phần lớn các công việc không được trả lương

Đức: Phụ nữ vẫn phải làm phần lớn các công việc không được trả lương

Tùy tiện 'xài chùa'

Chống hàng nhái, hàng giả: Cần phối hợp chặt chẽ hơn

Chống hàng nhái, hàng giả: Cần phối hợp chặt chẽ hơn

Tại sao lại có người chối từ quyền lực?

Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền