140 ha rau, củ Tượng Sơn 'nói không' với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

140 ha rau, củ Tượng Sơn 'nói không' với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Theo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông - lâm - thủy sản Hà Tĩnh, 4 mẫu rau, củ, quả tại vùng sản xuất của Hợp...
Cung ứng giống lúa ở Hà Tĩnh: Không ít doanh nghiệp 'qua mặt' cơ quan quản lý

Cung ứng giống lúa ở Hà Tĩnh: Không ít doanh nghiệp 'qua mặt' cơ quan quản lý

Người nuôi trồng thủy sản Hà Tĩnh giằng néo lồng bè, gia cố bờ 'đón' bão

Người nuôi trồng thủy sản Hà Tĩnh giằng néo lồng bè, gia cố bờ 'đón' bão

Hà Tĩnh cấp chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho 11 tàu cá

Hà Tĩnh cấp chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho 11 tàu cá

Tàu giã cào 'cày nát' biển, nguy cơ ngư dân Hà Tĩnh thất nghiệp

Tàu giã cào 'cày nát' biển, nguy cơ ngư dân Hà Tĩnh thất nghiệp

Hà Tĩnh 'tuýt còi' 2,7 tấn lạc giống không hợp quy

Hà Tĩnh 'tuýt còi' 2,7 tấn lạc giống không hợp quy

Mua giống chưa qua kiểm soát: Nông dân Vũ Quang 'lãnh đủ'!

Thả hơn 1 tấn cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản hồ Kẻ Gỗ