Sao lại là 'thịt mát'?

Sao lại là 'thịt mát'?

Người dùng nhầm lẫn thịt mát với thịt đông lạnh, dựa vào đâu để phân biệt?

Người dùng nhầm lẫn thịt mát với thịt đông lạnh, dựa vào đâu để phân biệt?

Thịt cấp đông có phải là thịt mát?

Thịt cấp đông có phải là thịt mát?

Thịt mát – Tiêu chuẩn mới về dinh dưỡng và ATTP

Thịt mát – Tiêu chuẩn mới về dinh dưỡng và ATTP

Cần có lộ trình đưa thịt mát đến tay người tiêu dùng

Cần có lộ trình đưa thịt mát đến tay người tiêu dùng

Tiêu chuẩn quốc gia với thịt mát: Cần thay đổi thói quen sử dụng

Tiêu chuẩn quốc gia với thịt mát: Cần thay đổi thói quen sử dụng

Cứ ăn như hiện nay, 20 năm nữa Việt Nam giống Singapore bây giờ

Cứ ăn như hiện nay, 20 năm nữa Việt Nam giống Singapore bây giờ

Thịt mát: Hướng ra mới của ngành chăn nuôi

Thịt mát: Hướng ra mới của ngành chăn nuôi

Tiêu chuẩn thịt mát hướng tới sản xuất thịt tươi sạch hơn

Tiêu chuẩn thịt mát hướng tới sản xuất thịt tươi sạch hơn

Từ Luật Chăn nuôi đến tiêu chuẩn thịt mát

Từ Luật Chăn nuôi đến tiêu chuẩn thịt mát

Chăn nuôi an toàn, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

Chăn nuôi an toàn, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

Chi phí tăng thêm 20-30% khi vào siêu thị, ai dám ăn thịt mát?

Chi phí tăng thêm 20-30% khi vào siêu thị, ai dám ăn thịt mát?

Túi tiền của người nghèo khó kham nổi giá thịt mát

Túi tiền của người nghèo khó kham nổi giá thịt mát

Thịt mát là xu thế tất yếu của một nền tiêu thụ văn minh

Thịt mát là xu thế tất yếu của một nền tiêu thụ văn minh

Thịt mát chất lượng phải đảm bảo chuẩn nào?

Thịt mát chất lượng phải đảm bảo chuẩn nào?

Sản phẩm thịt mát đón thị trường trị giá 18 tỷ USD

Sản phẩm thịt mát đón thị trường trị giá 18 tỷ USD

Giảm 50% cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư vào năm 2020

Giảm 50% cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư vào năm 2020

VN lần đầu ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia về thịt mát

VN lần đầu ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia về thịt mát

Hà Nội sẽ có thêm 4 khu giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp tập trung

Hà Nội sẽ có thêm 4 khu giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp tập trung

Bắt nhịp với xu hướng tiêu dùng thịt mát

Bắt nhịp với xu hướng tiêu dùng thịt mát

Người Việt sẽ khó thay đổi thói quen dùng 'thịt ấm'

Người Việt sẽ khó thay đổi thói quen dùng 'thịt ấm'

Tiêu chuẩn quốc gia về thịt lợn mát phải rõ nguồn gốc

Tiêu chuẩn quốc gia về thịt lợn mát phải rõ nguồn gốc

Masan đang chia lại thị trường thực phẩm quốc gia?

Masan đang chia lại thị trường thực phẩm quốc gia?

Công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với thịt mát

Công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với thịt mát

Lần đầu tiên, Việt Nam ban hành tiêu chuẩn về thịt mát

Lần đầu tiên, Việt Nam ban hành tiêu chuẩn về thịt mát

Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức ban hành tiêu chuẩn thịt mát

Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức ban hành tiêu chuẩn thịt mát

Công bố tiêu chuẩn Quốc gia về thịt mát

Công bố tiêu chuẩn Quốc gia về thịt mát

Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia về thịt mát

Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia về thịt mát

Sự thực về thịt lợn mát: Thơm hơn, ngọt hơn, bảo quản được 15 ngày

Sự thực về thịt lợn mát: Thơm hơn, ngọt hơn, bảo quản được 15 ngày

Công bố tiêu chuẩn quốc gia về thịt lợn mát

Công bố tiêu chuẩn quốc gia về thịt lợn mát

Đã có tiêu chuẩn quốc gia về thịt mát

Đã có tiêu chuẩn quốc gia về thịt mát

Thông tin về Tiêu chuẩn quốc gia 'thịt mát và các tiêu chuẩn kỹ thuật'

Thông tin về Tiêu chuẩn quốc gia 'thịt mát và các tiêu chuẩn kỹ thuật'

Việt Nam sẽ có thịt mát

Việt Nam sẽ có thịt mát

CHÍNH THỨC: Công bố Tiêu chuẩn quốc gia về thịt mát

CHÍNH THỨC: Công bố Tiêu chuẩn quốc gia về thịt mát

Dán nhãn cho thịt lợn mát, cấp bách nhưng khó làm

Dán nhãn cho thịt lợn mát, cấp bách nhưng khó làm

Khó đổi thói quen ăn 'thịt ấm' sang 'thịt mát'

Khó đổi thói quen ăn 'thịt ấm' sang 'thịt mát'

SK Group - Masan: Tính lớn cho thị trường thịt

SK Group - Masan: Tính lớn cho thị trường thịt