Thịt ngoại tìm đường đổ bộ vào thị trường Việt Nam

Thịt ngoại tìm đường đổ bộ vào thị trường Việt Nam

Sao lại là 'thịt mát'?

Sao lại là 'thịt mát'?

Người dùng nhầm lẫn thịt mát với thịt đông lạnh, dựa vào đâu để phân biệt?

Người dùng nhầm lẫn thịt mát với thịt đông lạnh, dựa vào đâu để phân biệt?

Cần có lộ trình đưa thịt mát đến tay người tiêu dùng

Cần có lộ trình đưa thịt mát đến tay người tiêu dùng

Thịt mát chất lượng phải đảm bảo chuẩn nào?

Thịt mát chất lượng phải đảm bảo chuẩn nào?

Công bố tiêu chuẩn Quốc gia về thịt mát

Công bố tiêu chuẩn Quốc gia về thịt mát

Công bố tiêu chuẩn quốc gia về thịt lợn mát

Đã có tiêu chuẩn quốc gia về thịt mát

Kiểm soát chất lượng, hướng tới xuất khẩu đối với sản phẩm thịt

Nên ăn thịt nóng mới mổ ra lò hay thịt mát?