Phát hiện hóa thạch khủng long mới tại Australia

Phát hiện hóa thạch khủng long mới tại Australia

Các dấu vết của một loài thằn lằn bay mới thuộc loài Pterizard thời tiền sử vừa được phát hiện tại một khu...