Động đất tại Albania khiến 49 người chết, hơn 750 người bị thương

Động đất tại Albania khiến 49 người chết, hơn 750 người bị thương

Động đất tại Albania: 49 người thiệt mạng, hơn 5.000 người đi lánh nạn

Động đất tại Albania: 49 người thiệt mạng, hơn 5.000 người đi lánh nạn

Số người thiệt mạng trong trận động đất tại Albania tăng mạnh

Số người thiệt mạng trong trận động đất tại Albania tăng mạnh

Số thương vong trong trận động đất tại Albania tiếp tục tăng

Số thương vong trong trận động đất tại Albania tiếp tục tăng

Động đất mạnh ở Albania, gần 700 người thương vong

Động đất mạnh ở Albania, gần 700 người thương vong

Albania tuyên bố quốc tang sau động đất, ít nhất 29 người thiệt mạng

Albania tuyên bố quốc tang sau động đất, ít nhất 29 người thiệt mạng

Albania tưởng niệm các nạn nhân trận động đất

Albania tưởng niệm các nạn nhân trận động đất

Động đất tại Albania: Số người thiệt mạng tăng lên 13 người

Động đất tại Albania: Số người thiệt mạng tăng lên 13 người

Động đất mạnh tại Albani, ít nhất 6 người thiệt mạng

Động đất mạnh tại Albani, ít nhất 6 người thiệt mạng