Hơn 63.000 người Myanmar sơ tán sau vỡ đập thủy điện

Hơn 63.000 người Myanmar sơ tán sau vỡ đập thủy điện

Myanmar: 85 ngôi làng chìm trong nước, 63.000 người phải sơ tán do vỡ đập

Myanmar: 85 ngôi làng chìm trong nước, 63.000 người phải sơ tán do vỡ đập

Myanmar: Vỡ đập, 63.000 người sơ tán

Myanmar: Vỡ đập, 63.000 người sơ tán

Hơn 50.000 người Myanmar sơ tán vì vỡ đập

Hơn 50.000 người Myanmar sơ tán vì vỡ đập

Hàng trăm ngôi làng tại Myanmar chìm trong biển nước vì sự cố vỡ đập

Hàng trăm ngôi làng tại Myanmar chìm trong biển nước vì sự cố vỡ đập

Vỡ đập ở miền Trung Myanmar, hơn 50.000 người phải sơ tán

Vỡ đập ở miền Trung Myanmar, hơn 50.000 người phải sơ tán

Vỡ đập ở Myanmar, hơn 50.000 người sơ tán

Vỡ đập ở Myanmar, hơn 50.000 người sơ tán

Myanmar: Vỡ đập, 100 ngôi làng ngập trong nước lũ

Myanmar: Vỡ đập, 100 ngôi làng ngập trong nước lũ

Vỡ đê tại Myanmar gây lụt lội nghiêm trọng