Tỉnh lộ 129 gần chục năm sau khởi công vẫn dang dở, dân khổ sở!

Tỉnh lộ 129 gần chục năm sau khởi công vẫn dang dở, dân khổ sở!

Tỉnh lộ 129 Lai Châu gần chục năm sau khởi công vẫn dang dở, dân khổ sở

Tỉnh lộ 129 Lai Châu gần chục năm sau khởi công vẫn dang dở, dân khổ sở

Lai Châu: Kế toán trưởng câu kết thủ quỹ 'rút ruột' 26,5 tỷ tiền hỗ trợ học sinh dân tộc

Lai Châu: Kế toán trưởng câu kết thủ quỹ 'rút ruột' 26,5 tỷ tiền hỗ trợ học sinh dân tộc

Cán bộ phòng giáo dục tham ô 26,5 tỷ tiền hỗ trợ cho học sinh dân tộc ít người

Cán bộ phòng giáo dục tham ô 26,5 tỷ tiền hỗ trợ cho học sinh dân tộc ít người

Bắt hai cán bộ phòng giáo dục tham ô 26,5 tỉ tiền hỗ trợ học sinh nghèo

Bắt hai cán bộ phòng giáo dục tham ô 26,5 tỉ tiền hỗ trợ học sinh nghèo

Cán bộ giáo dục rút 26,5 tỷ đồng: Tiền đang ở đâu?

Cán bộ giáo dục rút 26,5 tỷ đồng: Tiền đang ở đâu?

Lai Châu khởi tố hai cán bộ tham ô 26,5 tỷ đồng

Lai Châu khởi tố hai cán bộ tham ô 26,5 tỷ đồng

Cán bộ phòng giáo dục huyện rút 26,5 tỷ tiền hỗ trợ của học sinh

Cán bộ phòng giáo dục huyện rút 26,5 tỷ tiền hỗ trợ của học sinh

Cán bộ phòng giáo dục tham ô hàng chục tỷ đồng

Cán bộ phòng giáo dục tham ô hàng chục tỷ đồng

Cán bộ giáo dục rút 26,5 tỷ đồng tiền của học sinh

Cán bộ giáo dục rút 26,5 tỷ đồng tiền của học sinh

Hai cán bộ giáo dục 'đút túi' hơn 26,5 tỷ đồng tiền hỗ trợ học sinh nghèo

Hai cán bộ giáo dục 'đút túi' hơn 26,5 tỷ đồng tiền hỗ trợ học sinh nghèo

Kế toán cấu kết thủ quỹ tham ô tiền hỗ trợ học sinh dân tộc

Kế toán cấu kết thủ quỹ tham ô tiền hỗ trợ học sinh dân tộc

Cán bộ phòng giáo dục huyện tham ô hơn 26 tỷ đồng

Cán bộ phòng giáo dục huyện tham ô hơn 26 tỷ đồng

Bắt giam 2 cán bộ phòng giáo dục tham ô hơn 26 tỉ đồng

Bắt giam 2 cán bộ phòng giáo dục tham ô hơn 26 tỉ đồng

Cán bộ Phòng Giáo dục tham ô hàng chục tỷ đồng chi tiêu cá nhân

Cán bộ Phòng Giáo dục tham ô hàng chục tỷ đồng chi tiêu cá nhân

Khởi tố hai cán bộ tham ô 26,5 tỷ tiền chế độ học sinh nghèo

Khởi tố hai cán bộ tham ô 26,5 tỷ tiền chế độ học sinh nghèo