Những nội dung chính Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV khai mạc đầu tuần sau

Những nội dung chính Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV khai mạc đầu tuần sau

Bế mạc phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sắp xếp, thành lập một số đơn vị hành chính

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sắp xếp, thành lập một số đơn vị hành chính

UBTVQH thông qua 3 Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính

UBTVQH thông qua 3 Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính

Sửa quy định phải không gây xáo trộn

Sửa quy định phải không gây xáo trộn

Cân nhắc các quy định về đầu tư và kinh doanh để bảo đảm phát triển mọi thành phần kinh tế

UBTVQH thông qua 3 Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính

UBTVQH thông qua 3 Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính

Thanh Hóa sẽ giảm 76 đơn vị cấp xã, Hải Dương, Bắc Ninh mở rộng thành phố

Thanh Hóa sẽ giảm 76 đơn vị cấp xã, Hải Dương, Bắc Ninh mở rộng thành phố

Chủ tịch UBND quận có thể cách chức chủ tịch UBND phường

Chủ tịch UBND quận có thể cách chức chủ tịch UBND phường

Thanh Hóa sẽ giảm 76 đơn vị cấp xã, Hải Dương mở rộng thành phố

Thanh Hóa sẽ giảm 76 đơn vị cấp xã, Hải Dương mở rộng thành phố

Sáp nhập huyện, xã: Bộ trưởng Nội vụ cam kết 'làm ngày làm đêm'

Sáp nhập huyện, xã: Bộ trưởng Nội vụ cam kết 'làm ngày làm đêm'

Trình bày, tiếp thu một số dự án luật tại Phiên họp 38 UBTVQH

Trình bày, tiếp thu một số dự án luật tại Phiên họp 38 UBTVQH

Khai mạc Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hôm nay bắt đầu phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hôm nay bắt đầu phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc sẽ xem xét báo cáo về Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ủy ban Thường vụ Quốc sẽ xem xét báo cáo về Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ngày 14/10, khai mạc Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Ngày 14/10, khai mạc Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Thường vụ xem xét việc thí điểm bỏ HĐND phường ở Hà Nội

Thường vụ xem xét việc thí điểm bỏ HĐND phường ở Hà Nội

Dự kiến sẽ trình Quốc hội phê chuẩn các văn kiện về biên giới Việt Nam – Campuchia

Dự kiến sẽ trình Quốc hội phê chuẩn các văn kiện về biên giới Việt Nam – Campuchia

Dự kiến chương trình Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chuẩn bị thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù với Hà Nội

Chuẩn bị thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù với Hà Nội

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 38 của UBTVQH

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 38 của UBTVQH

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 21

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 21

Thường vụ Quốc hội xem xét sáp nhập huyện, xã ở Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh

Thường vụ Quốc hội xem xét sáp nhập huyện, xã ở Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh

Khảo sát thực hiện đề án thành lập thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn

Khảo sát thực hiện đề án thành lập thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn

Các huyện, thị xã, thành phố giảm từ 2 đến 6 phường, xã sau sắp xếp đơn vị hành chính

Các huyện, thị xã, thành phố giảm từ 2 đến 6 phường, xã sau sắp xếp đơn vị hành chính