Quân đội Syria phát hiện kho vũ khí của phiến quân giấu trong đường hầm

Quân đội Syria phát hiện kho vũ khí của phiến quân giấu trong đường hầm

Nga dội bão lửa, chỉ huy khủng bố chết thảm tại Hama

Nga dội bão lửa, chỉ huy khủng bố chết thảm tại Hama

Lực lượng chính phủ Syria giải phóng 2 thị trấn chiến lược tại Hama

Lực lượng chính phủ Syria giải phóng 2 thị trấn chiến lược tại Hama

Lực lượng chính phủ Syria giải phóng 2 thị trấn chiến lược tại Hama

Lực lượng chính phủ Syria giải phóng 2 thị trấn chiến lược tại Hama

Chiến đấu cơ Nga-Syria 'quần thảo' Idlib, khủng bố tổn thất nặng nề

Chiến đấu cơ Nga-Syria 'quần thảo' Idlib, khủng bố tổn thất nặng nề

Chiến đấu cơ Nga-Syria 'quần thảo' Idlib, khủng bố tổn thất nặng nề

Chiến đấu cơ Nga-Syria 'quần thảo' Idlib, khủng bố tổn thất nặng nề

Nga-Syria hủy diệt khủng bố trên chiến trường Hama-Idlib

Nga-Syria hủy diệt khủng bố trên chiến trường Hama-Idlib

Quân đội Syria tăng cường truy quét khủng bố tại Idlib và Hama

Quân đội Syria tăng cường truy quét khủng bố tại Idlib và Hama