Chín loại dược liệu, hương liệu trên cửu đỉnh Huế

Chín loại dược liệu, hương liệu trên cửu đỉnh Huế

Người Việt xưa rất chú trọng đến việc thu thập các loài thảo mộc có tính dược liệu hay hương liệu để sử...