Có sai không khi em cứ mãi không buông bỏ được anh

Có sai không khi em cứ mãi không buông bỏ được anh

Có phải em đã sai khi yêu như điên như dại một người mãi không để ý đến em.