Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác VN – Haiti

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác VN – Haiti

Quốc hội thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Tổng Bí thư tiếp chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Tổng Bí thư tiếp chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện CH Haiti dự thính phiên họp Quốc hội Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện CH Haiti dự thính phiên họp Quốc hội Việt Nam

Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Haiti

Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Haiti

Việt Nam - Haiti ưu tiên hợp tác 4 lĩnh vực trọng tâm

Việt Nam - Haiti ưu tiên hợp tác 4 lĩnh vực trọng tâm

Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Haiti

Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Haiti

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Thông qua nhiều dự án luật quan trọng

Thông qua nhiều dự án luật quan trọng

Chủ tịch Thượng viện CH Haiti kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Chủ tịch Thượng viện CH Haiti kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Việt Nam coi trọng mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Haiti

Việt Nam coi trọng mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Haiti