Yêu cầu kiểm tra cuốn sách 'Thương nhớ mười hai'

Yêu cầu kiểm tra cuốn sách 'Thương nhớ mười hai'

Cục Xuất bản yêu cầu rà soát nội dung cuốn 'Thương nhớ mười hai'

Cục Xuất bản yêu cầu rà soát nội dung cuốn 'Thương nhớ mười hai'

Kiểm tra nội dung sách 'Thương nhớ mười hai' của Vũ Bằng

Kiểm tra nội dung sách 'Thương nhớ mười hai' của Vũ Bằng

Nhà phê bình Văn Giá: Về 'phe' khuất lấp

Nhà phê bình Văn Giá: Về 'phe' khuất lấp

Rà soát lại nội dung sách 'Thương nhớ mười hai' của Vũ Bằng

Rà soát lại nội dung sách 'Thương nhớ mười hai' của Vũ Bằng

Yêu cầu rà soát lại nội dung sách 'Thương nhớ mười hai' của Vũ Bằng

Yêu cầu rà soát lại nội dung sách 'Thương nhớ mười hai' của Vũ Bằng

Kiểm tra lại nội dung cuốn sách 'Thương nhớ mười hai' của nhà văn Vũ Bằng

Kiểm tra lại nội dung cuốn sách 'Thương nhớ mười hai' của nhà văn Vũ Bằng

Kiểm tra nội dung sách Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng

Kiểm tra nội dung sách Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng

Rà soát lại nội dung sách "Thương nhớ mười hai" của Vũ Bằng

Rà soát lại nội dung sách "Thương nhớ mười hai" của Vũ Bằng

Yêu cầu rà soát lại cuốn 'Thương nhớ mười hai' của Vũ Bằng

Yêu cầu rà soát lại cuốn 'Thương nhớ mười hai' của Vũ Bằng

Rà soát nội dung 'Thương nhớ mười hai' của Vũ Bằng

Rà soát nội dung 'Thương nhớ mười hai' của Vũ Bằng

Rà soát lại 'Thương nhớ mười hai' của Vũ Bằng vì có chi tiết 'nhạy cảm'

Rà soát lại 'Thương nhớ mười hai' của Vũ Bằng vì có chi tiết 'nhạy cảm'

Sau 'Miếng ngon Hà Nội', đến 'Thương nhớ mười hai' của Vũ Bằng bị yêu cầu rà soát nội dung

Sau 'Miếng ngon Hà Nội', đến 'Thương nhớ mười hai' của Vũ Bằng bị yêu cầu rà soát nội dung