Hai anh em ruột trượt chân đuối nước thương tâm

Hai anh em ruột trượt chân đuối nước thương tâm

2 anh em ruột Hồ Hải Đ. (SN 2016) và Hồ Đô L. (SN 2017) ra khu vực bờ suối Xa Ruôi ở cạnh nhà chơi, không...
Xót xa 2 anh em ruột tử vong dưới suối thương tâm

Xót xa 2 anh em ruột tử vong dưới suối thương tâm

Quảng Trị: Đi tắm suối, 2 anh em đuối nước thương tâm

Quảng Trị: Đi tắm suối, 2 anh em đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm suối, 2 anh em ruột đuối nước tử vong

Rủ nhau tắm suối, 2 anh em ruột đuối nước tử vong

Hai anh em đuối nước tại con suối gần nhà

Hai anh em đuối nước tại con suối gần nhà

Đi tắm suối 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

Đi tắm suối 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

Đi tắm suối, hai anh em ruột đuối nước thương tâm

Đi tắm suối, hai anh em ruột đuối nước thương tâm

Hai anh em ruột đuối nước thương tâm khi tắm suối ở Quảng Trị

Hai anh em ruột đuối nước thương tâm khi tắm suối ở Quảng Trị

Xe tải đâm xe máy ở Quảng Trị, 2 anh em thiệt mạng

Xe tải đâm xe máy ở Quảng Trị, 2 anh em thiệt mạng