Quảng Bình khởi tố nhóm đối tượng mua bán thuốc nổ

Quảng Bình khởi tố nhóm đối tượng mua bán thuốc nổ

Bắt nhóm đối tượng mua bán 252 kg thuốc nổ dùng trong quân sự

Bắt nhóm đối tượng mua bán 252 kg thuốc nổ dùng trong quân sự

Buôn 'thần chết'

Buôn 'thần chết'

QUẢNG BÌNH: BẮT NHÓM ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN HƠN 250 KG THUỐC NỔ

QUẢNG BÌNH: BẮT NHÓM ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN HƠN 250 KG THUỐC NỔ

Bắt nhóm đối tượng vận chuyển hơn 250 kg thuốc nổ từ Lào về Việt Nam

Bắt nhóm đối tượng vận chuyển hơn 250 kg thuốc nổ từ Lào về Việt Nam

Quảng Bình: Vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển thuốc nổ từ Lào về Việt Nam

Quảng Bình: Vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển thuốc nổ từ Lào về Việt Nam

Bắt nhóm đối tượng vận chuyển hơn 250 kg thuốc nổ tại Quảng Bình

Bắt nhóm đối tượng vận chuyển, cất giấu hơn 2,5 tạ thuốc nổ

Mật phục bắt 3 đối tượng vác 252 kg thuốc nổ đi xuyên rừng