Điều tra vụ bệnh nhân tử vong tại trạm y tế xã sau khi tiêm thuốc

Điều tra vụ bệnh nhân tử vong tại trạm y tế xã sau khi tiêm thuốc

Hà Tĩnh: Một bệnh nhân chết bất thường sau khi tiêm thuốc dưỡng não

Hà Tĩnh: Một bệnh nhân chết bất thường sau khi tiêm thuốc dưỡng não

Bản tin 14H: Bị nhắc vì định 'mây mưa' trên tàu điện, cô gái nổi xung

Bản tin 14H: Bị nhắc vì định 'mây mưa' trên tàu điện, cô gái nổi xung

Bệnh nhân tử vong tại trạm y tế sau khi được tiêm thuốc dưỡng não

Bệnh nhân tử vong tại trạm y tế sau khi được tiêm thuốc dưỡng não

Hà Tĩnh: Cụ bà tử vong sau khi tiêm thuốc dưỡng não tại trạm y tế

Hà Tĩnh: Cụ bà tử vong sau khi tiêm thuốc dưỡng não tại trạm y tế

Tiêm thuốc dưỡng não, một cụ bà tử vong tại trạm y tế

Tiêm thuốc dưỡng não, một cụ bà tử vong tại trạm y tế

Tiêm thuốc tại trạm y tế xã, một bệnh nhân tử vong

Tiêm thuốc tại trạm y tế xã, một bệnh nhân tử vong

Hà Tĩnh: Cụ bà tử vong tại trạm y tế sau khi tiêm thuốc tại trạm y tế xã

Hà Tĩnh: Cụ bà tử vong tại trạm y tế sau khi tiêm thuốc tại trạm y tế xã