Bắt tài xế và phụ xe chở 2.000 lít 'xăng dầu bất minh' đi tiêu thụ

Bắt tài xế và phụ xe chở 2.000 lít 'xăng dầu bất minh' đi tiêu thụ

Dân dựng lều, tiếp tục bao vây nhà máy thép Dana-Ý ở Đà Nẵng

Dân dựng lều, tiếp tục bao vây nhà máy thép Dana-Ý ở Đà Nẵng

Bỗng dưng 'mọc' thêm 714 lô đất gần hai nhà máy thép gây ô nhiễm tại Đà Nẵng

Bỗng dưng 'mọc' thêm 714 lô đất gần hai nhà máy thép gây ô nhiễm tại Đà Nẵng

Đà Nẵng: Chủ tịch huyện, xã 'ngó lơ' vi phạm đất đai

Đà Nẵng: Chủ tịch huyện, xã 'ngó lơ' vi phạm đất đai

Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương công bố kết quả quan trắc môi trường 2 nhà máy thép tại huyện Hòa Vang

Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương công bố kết quả quan trắc môi trường 2 nhà máy thép tại huyện Hòa Vang

Dân kiến nghị đóng cửa nhà máy thép ô nhiễm

Dân kiến nghị đóng cửa nhà máy thép ô nhiễm

Dân đòi Đà Nẵng đóng cửa nhà máy thép gây ô nhiễm

Dân đòi Đà Nẵng đóng cửa nhà máy thép gây ô nhiễm