Nam thanh niên đột tử khi truyền nước, người thân kéo đến trung tâm y tế

Nam thanh niên đột tử khi truyền nước, người thân kéo đến trung tâm y tế

Vụ thanh niên sốt 39 độ chết tức tưởi, động thái mới nhất của bệnh viện?

Vụ thanh niên sốt 39 độ chết tức tưởi, động thái mới nhất của bệnh viện?

Vụ thanh niên 'đột tử', người nhà mang áo tang tới bệnh viên: Bệnh viện hứa lo phí mai táng

Vụ thanh niên 'đột tử', người nhà mang áo tang tới bệnh viên: Bệnh viện hứa lo phí mai táng

Nam thanh niên sốt 39 độ chết tức tưởi, người nhà kéo đến bệnh viện phản ứng

Nam thanh niên sốt 39 độ chết tức tưởi, người nhà kéo đến bệnh viện phản ứng

Thanh niên sốt 39 độ đột tử, người nhà mặc áo tang kéo đến viện

Thanh niên sốt 39 độ đột tử, người nhà mặc áo tang kéo đến viện

Nam thanh niên đột tử khi truyền nước, người thân mang đồ tang đến trung tâm y tế

Nam thanh niên đột tử khi truyền nước, người thân mang đồ tang đến trung tâm y tế

Thanh niên 'đột tử', người nhà bức xúc mang áo tang kéo tới bệnh viện

Thanh niên 'đột tử', người nhà bức xúc mang áo tang kéo tới bệnh viện