Chậm giải quyết quyền lợi cho người bị thu hồi đất

Chậm giải quyết quyền lợi cho người bị thu hồi đất

Ngày 28-12-2020, Nhân Dân điện tử đăng bài 'Hơn 11 năm vẫn chưa giải quyết quyền lợi cho người dân thu hồi...
Hơn 11 năm vẫn chưa giải quyết quyền lợi cho người bị thu hồi đất

Hơn 11 năm vẫn chưa giải quyết quyền lợi cho người bị thu hồi đất

Quảng Trị hàng chục nghìn hộ thiếu nước sinh hoạt sau lũ lụt

Quảng Trị hàng chục nghìn hộ thiếu nước sinh hoạt sau lũ lụt

'Thải độc' cho cây

'Thải độc' cho cây

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương tỉnh Quảng Trị

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương tỉnh Quảng Trị

Miền Trung: Nhiều nhà bị ngập lụt, đường sá chia cắt do mưa lũ

Miền Trung: Nhiều nhà bị ngập lụt, đường sá chia cắt do mưa lũ

Ca-nô đến tận… cửa giải cứu người dân mắc kẹt trong lũ

Dùng xe khách tháo ghế để vận chuyển gỗ lậu

Dùng xe khách tháo ghế để vận chuyển gỗ lậu