Mô hình homestay đưa du khách đến gần hơn với đồng bào Cơ Tu

Mô hình homestay đưa du khách đến gần hơn với đồng bào Cơ Tu

Thu hút đầu tư phát triển kinh tế nông thôn

Thu hút đầu tư phát triển kinh tế nông thôn

Tặng khóa học nghề điêu khắc gỗ truyền thống cho đồng bào Cơ Tu

Tặng khóa học nghề điêu khắc gỗ truyền thống cho đồng bào Cơ Tu

Nét đẹp văn hóa Cơ Tu ở Đà Nẵng

Nét đẹp văn hóa Cơ Tu ở Đà Nẵng

Mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên ở Đà Nẵng

Mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên ở Đà Nẵng

Khai trương mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng

Khai trương mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng

Phát triển du lịch sinh thái tại Hòa Vang- Đà Nẵng

Phát triển du lịch sinh thái tại Hòa Vang- Đà Nẵng

Ủng hộ nhiều vật dụng cho dự án nhà lưu trú phục vụ du lịch của đồng bào Cơ Tu

Ủng hộ nhiều vật dụng cho dự án nhà lưu trú phục vụ du lịch của đồng bào Cơ Tu

Chuyển biến tích cực ở một xã miền núi

Chuyển biến tích cực ở một xã miền núi

Có một Đà Nẵng khác...

Có một Đà Nẵng khác...

Vì sao chậm tiến độ hoàn thành?

Vì sao chậm tiến độ hoàn thành?

Du lịch sinh thái cộng đồng Hòa Bắc khởi sắc và hy vọng

Du lịch sinh thái cộng đồng Hòa Bắc khởi sắc và hy vọng

Thiếu nhi cả nước vui hội Trăng Rằm

Thiếu nhi cả nước vui hội Trăng Rằm

Độc đáo văn hóa Cơ Tu hấp dẫn khách du lịch

Độc đáo văn hóa Cơ Tu hấp dẫn khách du lịch