Ngao chết trắng bãi biển, người Hà Tĩnh ngao ngán nhìn hàng chục tỷ bốc hơi

Ngao chết trắng bãi biển, người Hà Tĩnh ngao ngán nhìn hàng chục tỷ bốc hơi

Hàng chục tấn cá lồng bè bất ngờ 'phơi bụng', người nuôi thắt ruột lo vỡ nợ

Hàng chục tấn cá lồng bè bất ngờ 'phơi bụng', người nuôi thắt ruột lo vỡ nợ

Thạch Hà, Hà Tĩnh: Dân điêu đứng vì cá nuôi lồng bè chết bất thường cả trăm tấn sau lũ

Thạch Hà, Hà Tĩnh: Dân điêu đứng vì cá nuôi lồng bè chết bất thường cả trăm tấn sau lũ

Điêu đứng vì cá chết hàng loạt

Điêu đứng vì cá chết hàng loạt

Xót xa hơn 80 tấn cá nuôi lồng bè chết chưa rõ nguyên nhân sau lũ

Xót xa hơn 80 tấn cá nuôi lồng bè chết chưa rõ nguyên nhân sau lũ

82 tấn cá lồng bè ở Hà Tĩnh chết phơi bụng trắng xóa

82 tấn cá lồng bè ở Hà Tĩnh chết phơi bụng trắng xóa

Cá nuôi lồng bè chết hàng loạt tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh

Cá nuôi lồng bè chết hàng loạt tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh

Gần 90 tấn cá vược nuôi lồng bè của người dân bỗng dưng chết nổi trắng trong đêm

Gần 90 tấn cá vược nuôi lồng bè của người dân bỗng dưng chết nổi trắng trong đêm

Xót xa gần 100 tấn cá nuôi lồng bè chết chưa rõ nguyên nhân

Xót xa gần 100 tấn cá nuôi lồng bè chết chưa rõ nguyên nhân

Xót xa gần 100 tấn cá nuôi lồng bè chết chưa rõ nguyên nhân

Xót xa gần 100 tấn cá nuôi lồng bè chết chưa rõ nguyên nhân

Hơn 80 tấn cá chẽm chết trắng, thiệt hại hàng tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Hơn 80 tấn cá chẽm chết trắng, thiệt hại hàng tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Gần 100 tấn cá nuôi lồng bè chết chưa rõ nguyên nhân

Hà Tĩnh: Gần 100 tấn cá nuôi lồng bè chết chưa rõ nguyên nhân

Gần 100 tấn cá nuôi lồng bè ở Hà Tĩnh chết bất thường sau một đêm

Gần 100 tấn cá nuôi lồng bè ở Hà Tĩnh chết bất thường sau một đêm

Hơn 80 tấn cá chẽm chết trắng, có thể do sốc nước ngọt?

Hơn 80 tấn cá chẽm chết trắng, có thể do sốc nước ngọt?