'Truy tìm' nguyên nhân khiến hơn 100 tấn cá chết tại Hà Tĩnh

'Truy tìm' nguyên nhân khiến hơn 100 tấn cá chết tại Hà Tĩnh

Chuyên gia lấy mẫu, tìm nguyên nhân thủy sản chết hàng loạt ở Hà Tĩnh

Chuyên gia lấy mẫu, tìm nguyên nhân thủy sản chết hàng loạt ở Hà Tĩnh

Dân 'méo mặt' vì hơn 80 tấn cá bỗng dưng chết trắng

Dân 'méo mặt' vì hơn 80 tấn cá bỗng dưng chết trắng

80 tấn cá chẽm chết trắng bất thường ở Hà Tĩnh

80 tấn cá chẽm chết trắng bất thường ở Hà Tĩnh

Xót xa hơn 80 tấn cả chết nổi trắng lồng bè trên sông Đò Diệm

Xót xa hơn 80 tấn cả chết nổi trắng lồng bè trên sông Đò Diệm

Xót xa gần 100 tấn cá nuôi lồng bè chết chưa rõ nguyên nhân

Xót xa gần 100 tấn cá nuôi lồng bè chết chưa rõ nguyên nhân

Hơn 80 tấn cá chẽm chết trắng, thiệt hại hàng tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Hơn 80 tấn cá chẽm chết trắng, thiệt hại hàng tỷ đồng tại Hà Tĩnh