Phân luồng học sinh sau THCS tại Hà Tĩnh: Có thật sự vất vả?

Phân luồng học sinh sau THCS tại Hà Tĩnh: Có thật sự vất vả?

Những năm gần đây tại Hà Tĩnh, công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh sau THCS vẫn trở nên bế tắc....
Nhiều cách 'chuẩn bị một bước' cho phân luồng học sinh Hà Tĩnh sau THCS

Nhiều cách 'chuẩn bị một bước' cho phân luồng học sinh Hà Tĩnh sau THCS

Người dân Hà Tĩnh tất bật bảo vệ ao đầm, lồng bè thủy sản trước bão số 7

Người dân Hà Tĩnh tất bật bảo vệ ao đầm, lồng bè thủy sản trước bão số 7

Người nuôi cá lồng bè ở Thạch Hà đầu tư khôi phục sản xuất

Người nuôi cá lồng bè ở Thạch Hà đầu tư khôi phục sản xuất

Chuyên gia lấy mẫu, tìm nguyên nhân thủy sản chết hàng loạt ở Hà Tĩnh

Chuyên gia lấy mẫu, tìm nguyên nhân thủy sản chết hàng loạt ở Hà Tĩnh

Dân 'méo mặt' vì hơn 80 tấn cá bỗng dưng chết trắng

Dân 'méo mặt' vì hơn 80 tấn cá bỗng dưng chết trắng

80 tấn cá chẽm chết trắng bất thường ở Hà Tĩnh

80 tấn cá chẽm chết trắng bất thường ở Hà Tĩnh