Cá Ông Chuông nặng 500kg mắc cạn ở bờ biển Quảng Ngãi

Cá Ông Chuông nặng 500kg mắc cạn ở bờ biển Quảng Ngãi

Cá Ông Chuông 500 kg bị thương dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Cá Ông Chuông 500 kg bị thương dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Quảng Ngãi: Nỗ lực giải cứu cá Ông Chuông mắc cạn

Quảng Ngãi: Nỗ lực giải cứu cá Ông Chuông mắc cạn

Clip hàng trăm người tới xem giải cứu và chạm cá voi lấy hên ở bờ biển Quảng Ngãi

Clip hàng trăm người tới xem giải cứu và chạm cá voi lấy hên ở bờ biển Quảng Ngãi

Quảng Ngãi: Nỗ lực cứu cá voi khoảng 700 kg dạt vào bờ biển

Quảng Ngãi: Nỗ lực cứu cá voi khoảng 700 kg dạt vào bờ biển

Quảng Ngãi: Cá Ông Chuông nặng gần 500 kg bị mắc cạn bờ biển

Quảng Ngãi: Cá Ông Chuông nặng gần 500 kg bị mắc cạn bờ biển

Cá ông chuông dài 4m lụy bờ ở Quảng Ngãi

Quảng Ngãi: Cá Ông nặng 700kg lụy vào bờ biển xã Đức Minh

Cá 'Ông Chuông' hơn 500 kg mắc cạn trên bờ biển Quảng Ngãi