Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương tỉnh Quảng Trị

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương tỉnh Quảng Trị

Mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân Quảng trị, hàng trăm hecta nuôi thủy hải...
Khánh thành Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương

Khánh thành Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương

Khánh thành Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương

Khánh thành Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương

Khánh thành Đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương

Khánh thành Đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương

Khánh thành Đền thờ Vua Hàm Nghi cùng các tướng sĩ Cần Vương

Khánh thành Đền thờ Vua Hàm Nghi cùng các tướng sĩ Cần Vương

Khánh thành Đền tưởng niệm Vua Hàm Nghi

Khánh thành Đền tưởng niệm Vua Hàm Nghi

Khánh thành Đền thờ Vua Hàm Nghi cùng các tướng sĩ Cần Vương

Khánh thành Đền thờ Vua Hàm Nghi cùng các tướng sĩ Cần Vương

Lễ rước Long vị vua Hàm Nghi về Di tích Quốc gia Thành Tân Sở

Lễ rước Long vị vua Hàm Nghi về Di tích Quốc gia Thành Tân Sở

Kỷ niệm 135 năm Ngày Vua Hàm Nghi ban Dụ Cần Vương (13-7-1885 - 13-7-2020): Tri ân hội tụ

Kỷ niệm 135 năm Ngày Vua Hàm Nghi ban Dụ Cần Vương (13-7-1885 - 13-7-2020): Tri ân hội tụ

Đi tìm nấm mùa lũ, người phụ nữ bị lạc vào rừng sâu 10km

Đi tìm nấm mùa lũ, người phụ nữ bị lạc vào rừng sâu 10km

Đi hái nấm, người phụ nữ bị lạc trong rừng

Đi hái nấm, người phụ nữ bị lạc trong rừng

Tìm thấy người phụ nữ đi hái nấm bị lạc trong rừng giữa trời mưa lũ

Tìm thấy người phụ nữ đi hái nấm bị lạc trong rừng giữa trời mưa lũ

Xây dựng Đền tưởng niệm vua Hàm Nghi tại Di tích Quốc gia Tân Sở

Xây dựng Đền tưởng niệm vua Hàm Nghi tại Di tích Quốc gia Tân Sở

Khởi công xây dựng đền tưởng niệm vua Hàm Nghi

Khởi công xây dựng đền tưởng niệm vua Hàm Nghi