Cưa cây đổ ra đường, nữ sinh Hải Dương tử vong thương tâm

Cưa cây đổ ra đường, nữ sinh Hải Dương tử vong thương tâm

Tiến hành cưa cây ven đường nhưng thiếu biện pháp bảo vệ khiến cây đổ vào 2 nữ sinh đang đi đường làm 1...
Cưa cây đổ trúng người đi đường, 1 nữ sinh tử vong ở Hải Dương

Cưa cây đổ trúng người đi đường, 1 nữ sinh tử vong ở Hải Dương

Cưa cây đổ khiến một nữ sinh tử vong

Cưa cây đổ khiến một nữ sinh tử vong

Hải Dương: Xót xa nữ sinh tử vong vì bị cây cưa đổ đè trúng

Hải Dương: Xót xa nữ sinh tử vong vì bị cây cưa đổ đè trúng

Nữ sinh tử vong do bị cây đổ đè trúng khi đi học về

Nữ sinh tử vong do bị cây cưa đổ đè trúng khi đang lưu thông

Nữ sinh tử vong do bị cây cưa đổ đè trúng khi đang lưu thông

Nữ sinh tử vong do bị cây đổ đè trúng khi đi học về nhà

Nữ sinh tử vong do bị cây đổ đè trúng khi đi học về nhà

Cưa cây rơi trúng người đi đường, 1 sinh viên tử vong ở Hải Dương

Cưa cây rơi trúng người đi đường, 1 sinh viên tử vong ở Hải Dương

Cây đang cửa đổ trúng 2 nữ sinh, 1 người tử vong

Cây đang cửa đổ trúng 2 nữ sinh, 1 người tử vong

Hải Dương: Cưa cây đổ xuống đường khiến nữ sinh tử vong

Hải Dương: Cưa cây đổ xuống đường khiến nữ sinh tử vong

'Bàn tay vàng' tự chế nông cụ đạt tiêu chuẩn xuất ngoại

'Bàn tay vàng' tự chế nông cụ đạt tiêu chuẩn xuất ngoại