Hút hàng cam đỏ Hiệp An

Hàng chục hecta cam đỏ cao sản ở xã Hiệp An (Đức Trọng) bước vào chính vụ thu hoạch nhưng không đủ bán theo...