Bếp ăn từ thiện 13 năm đỏ lửa phục vụ bệnh nhân

Bếp ăn từ thiện 13 năm đỏ lửa phục vụ bệnh nhân

13 năm nay, bếp ăn từ thiện tại Trung tâm y tế huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã trở thành địa chỉ quen...
Bí ẩn tháp Pô RôMê

Bí ẩn tháp Pô RôMê

Ninh Thuận: Rộn ràng Lễ hội Katê

Ninh Thuận: Rộn ràng Lễ hội Katê

Đồng bào Chăm rộn ràng vui đón Lễ hội Katê 2020

Đồng bào Chăm rộn ràng vui đón Lễ hội Katê 2020

Đồng bào Chăm Ninh Thuận vui đón Lễ hội Katê 2020

Đồng bào Chăm Ninh Thuận vui đón Lễ hội Katê 2020

Đồng bào Chăm vui đón Lễ hội Katê

Đồng bào Chăm vui đón Lễ hội Katê

Đấu nối lưới điện quốc gia nhà máy điện mặt trời hơn 1.400 tỉ đồng

Đấu nối lưới điện quốc gia nhà máy điện mặt trời hơn 1.400 tỉ đồng

Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu hòa vào lưới điện quốc gia

Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu hòa vào lưới điện quốc gia

Khánh thành nhà máy điện mặt trời Phước Hữu-Điện lực 1 tại Ninh Thuận

Khánh thành nhà máy điện mặt trời Phước Hữu-Điện lực 1 tại Ninh Thuận

Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu - Điện lực 1 chính thức khánh thành

Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu - Điện lực 1 chính thức khánh thành

Khánh thành nhà máy điện mặt trời công suất hơn 30MW tại Ninh Thuận

Khánh thành nhà máy điện mặt trời công suất hơn 30MW tại Ninh Thuận