3 học sinh đuối nước

3 học sinh đuối nước

Nỗi đau xé lòng bên dòng sông Ngàn Sâu

Nỗi đau xé lòng bên dòng sông Ngàn Sâu

3 học sinh chết đuối: Lớp học vắng đôi bạn thân học giỏi

3 học sinh chết đuối: Lớp học vắng đôi bạn thân học giỏi

Xóm nghèo nơi 3 học sinh đuối nước tử vong buồn trĩu đại tang

Xóm nghèo nơi 3 học sinh đuối nước tử vong buồn trĩu đại tang

3 học sinh đuối nước khi tắm sông Ngàn Sâu

3 học sinh đuối nước khi tắm sông Ngàn Sâu

Tìm thấy thi thể học sinh thứ 3 trong vụ đuối nước trên sông Ngàn Sâu

Tìm thấy thi thể học sinh thứ 3 trong vụ đuối nước trên sông Ngàn Sâu

Vụ đuối nước tập thể trên sông Ngàn Sâu: Tìm thấy thi thể học sinh thứ 3

Vụ đuối nước tập thể trên sông Ngàn Sâu: Tìm thấy thi thể học sinh thứ 3

Đã tìm thấy thi thể thứ 3 vụ đuối nước trên sông Ngàn Sâu

Đã tìm thấy thi thể thứ 3 vụ đuối nước trên sông Ngàn Sâu

Phát hiện 3 thi thể học sinh dưới sông ở Hà Tĩnh

Phát hiện 3 thi thể học sinh dưới sông ở Hà Tĩnh

Đi đá bóng về rủ nhau tắm sông, 3 học sinh chết đuối

Đi đá bóng về rủ nhau tắm sông, 3 học sinh chết đuối

Rủ nhau đi tắm sông, 3 học sinh ở Hà Tĩnh chết đuối thương tâm

Rủ nhau đi tắm sông, 3 học sinh ở Hà Tĩnh chết đuối thương tâm

Rơi vào vùng nước xoáy khi tắm sông, ba học sinh bị đuối nước

Rơi vào vùng nước xoáy khi tắm sông, ba học sinh bị đuối nước

Rủ nhau ra sông tắm, 3 học sinh rơi vào vùng nước xoáy chết đuối thương tâm

Rủ nhau ra sông tắm, 3 học sinh rơi vào vùng nước xoáy chết đuối thương tâm

Hà Tĩnh: 3 học sinh cùng thôn bị đuối nước thương tâm

Hà Tĩnh: 3 học sinh cùng thôn bị đuối nước thương tâm

Xuống sông tắm mát, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Xuống sông tắm mát, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Tìm thấy thi thể ba học sinh đuối nước ở sông Ngàn Sâu

Tìm thấy thi thể ba học sinh đuối nước ở sông Ngàn Sâu

Tìm thấy thi thể ba học sinh bị đuối nước khi tắm sông

Tìm thấy thi thể ba học sinh bị đuối nước khi tắm sông

Tắm sông, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Tắm sông, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Hà Tĩnh: Đã tìm thấy thi thể 2 trong số 3 học sinh bị đuối nước

Hà Tĩnh: Đã tìm thấy thi thể 2 trong số 3 học sinh bị đuối nước

Rơi vào vùng nước sâu khi tắm sông, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Rơi vào vùng nước sâu khi tắm sông, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Hà Tĩnh: Rủ nhau tắm sông, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Hà Tĩnh: Rủ nhau tắm sông, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Đã tìm thấy thi thể 3 học sinh chết đuối ở Hà Tĩnh

Đã tìm thấy thi thể 3 học sinh chết đuối ở Hà Tĩnh

Tắm sông, 3 học sinh cấp 2 đuối nước thương tâm ở Hà Tĩnh

Tắm sông, 3 học sinh cấp 2 đuối nước thương tâm ở Hà Tĩnh

Tắm sông, 3 học sinh tử vong do đuối nước

Tắm sông, 3 học sinh tử vong do đuối nước

Tắm sông sau khi đá bóng, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Tắm sông sau khi đá bóng, 3 học sinh đuối nước thương tâm

3 học sinh ở Hà Tĩnh đuối nước thương tâm trên sông Ngàn Sâu

3 học sinh ở Hà Tĩnh đuối nước thương tâm trên sông Ngàn Sâu

Hà Tĩnh: Hiện trường xót xa vụ 3 học sinh đuối nước thương tâm trên sông Ngàn Sâu

Hà Tĩnh: Hiện trường xót xa vụ 3 học sinh đuối nước thương tâm trên sông Ngàn Sâu

Rủ nhau tắm sông, 3 học sinh đuối nước

Rủ nhau tắm sông, 3 học sinh đuối nước

Hà Tĩnh: Xót thương 3 cháu nhỏ xuống sông tắm bị đuối nước tử vong thương tâm

Hà Tĩnh: Xót thương 3 cháu nhỏ xuống sông tắm bị đuối nước tử vong thương tâm

Hà Tĩnh: Tắm sông 3 học sinh đuối nước thương tâm

Hà Tĩnh: Tắm sông 3 học sinh đuối nước thương tâm

Hà Tĩnh: 3 học sinh chết đuối khi tắm sông

Hà Tĩnh: 3 học sinh chết đuối khi tắm sông

Hà Tĩnh: Tắm sông 3 học sinh đuối nước thương tâm

Hà Tĩnh: Tắm sông 3 học sinh đuối nước thương tâm