Đi bắt cá trong đêm, người phụ nữ đuối nước tử vong

Đi bắt cá trong đêm, người phụ nữ đuối nước tử vong

Bốn người trong gia đình đuối nước khi đi bắt ốc

Bốn người trong gia đình đuối nước khi đi bắt ốc

4 người trong gia đình chết đuối thương tâm khi bắt ốc ở vịnh Cam Ranh

4 người trong gia đình chết đuối thương tâm khi bắt ốc ở vịnh Cam Ranh

Đi bắt ốc mưu sinh, 4 người trong 1 gia đình đuối nước tử vong

Đi bắt ốc mưu sinh, 4 người trong 1 gia đình đuối nước tử vong

Bắt ốc trong vịnh Cam Ranh, 4 người trong một gia đình đuối nước thương tâm

Bắt ốc trong vịnh Cam Ranh, 4 người trong một gia đình đuối nước thương tâm

Bắt sò dưới bãi biển, 4 người trong gia đình đuối nước thương tâm

Bắt sò dưới bãi biển, 4 người trong gia đình đuối nước thương tâm

Khánh Hòa: Đi bắt ốc biển, 4 người trong một gia đình đuối nước

Khánh Hòa: Đi bắt ốc biển, 4 người trong một gia đình đuối nước

4 người trong gia đình tử nạn khi bắt ốc trên vịnh Cam Ranh

4 người trong gia đình tử nạn khi bắt ốc trên vịnh Cam Ranh

Cùng đi bắt ốc trong vịnh Cam Ranh, 4 người trong gia đình chết đuối

Cùng đi bắt ốc trong vịnh Cam Ranh, 4 người trong gia đình chết đuối

Đi mò cua bắt ốc, 4 người trong một gia đình chết đuối

Đi mò cua bắt ốc, 4 người trong một gia đình chết đuối

Bắt ốc trong vịnh Cam Ranh, bốn mẹ con, bà cháu tử vong

Bắt ốc trong vịnh Cam Ranh, bốn mẹ con, bà cháu tử vong

Đi bắt ốc, 4 người trong một gia đình chết đuối

Đi bắt ốc, 4 người trong một gia đình chết đuối